Hizmetlerimiz


blue-ship
Deniz Yolu Taşımacılığı
Uluslararası denizyolu taşımacılığı alanında deneyimli ve uzman kadromuz ile en zor, en karmaşık görünen gümrük hizmetleri ihtiyaçlarınızı hızlı ve sorunsuz şekilde çözüme kavuşturuyoruz.

blue-truck
Kara Yolu Taşımacılığı
Yurt içi veya uluslararası karayolu taşımacılığında çözüm odaklı yaklaşımımız, gümrük işlemlerinde ki deneyimimiz ve sınırsız desteğimizle her zaman siz değerli müşterilerimizin yanındayız.

blue-sky
Hava Yolu Taşımacılığı
Ürün, sektör ve kapasitede herhangi bir sınırlama olmaksızın, tüm kargolarınızı havaalanından havaalanına ya da kapıdan kapıya taşımanızda, en ekonomik ve rekabetçi fiyatlarla gümrük işlemlerinizi yapıyoruz.

blue-train
Demiryolu Taşımacılığı
Demiryolu taşımacılığı maliyetleri ve zamanlaması ile firmalara bir çok avantaj sağlamaktadır. Gümsan Global Türkiye'de demiryolu taşımacılığında tecrübe sahibi olan sayılı gümrük firmalarından birisidir.

blue-fork
Antrepo Hizmetleri
Gümrüklü ve gümrüksüz depolama hizmetleri, deneyim sahibi personellerimiz ile ürünlerinizin güvenli bir şekilde saklanması, taşıma süresi boyunca takibinin yapılması ve talep olduğu takdirde tüm süreçlerin yönetilmesinde etkin olarak hizmet vermektedir.

Gümrük Müşavirliği

Hızla gelişen ve sürekli güncellenen ticaret kanunları karşısında rakabette fark yaratabilmek için müşterilerimize her türlü hizmeti en kaliteli şekilde sunmayı hedeflemekte ve bu bilinçle ihtiyaçların da ötesin de en hızlı ve doğru hizmet politikamızla Danışmanlık ağırlıklı Gümrük Müşavirliği hizmeti sunuyoruz.

İthalat & İhracat Hizmetleri

İthalat veya dış alım, en basit tarifiyle, eşyanın başka bir ülkeden satın alınması ve ülkeye getirilmesi olarak ifade edilebilir. Bir başka ifade ile ithalat, eşyanın ülke dışından, vergileri ödenerek veya ödenmeksizin, geçici veya kesin (kat’i) olarak yurda sokulması işlemidir. Kat’i ithalat gümrük mevzuatında “serbest dolaşıma giriş rejimi” olarak adlandırılan kurallar sistemi çerçevesinde yapılabilir. Bir eşyanın serbest dolaşıma girmesi için sadece ithalatta alınması gereken vergilerin ödenmesi yeterli değildir; o eşya için geçerli olan ticaret politikası önlemlerinin uygulanması ve eşyanın ithali için öngörülen diğer işlemlerin de tamamlanması gereklidir.

İhracat, en basit şekliyle bir malın bir ülkeden başka bir ülkeye satılması ve gönderilmesi olarak ifade edilebilir. Gümrük Kanunu’nun ihracat ile ilgili bölümü, ihracat kavramını biraz daha teknik bir yaklaşımla açıklar. Buna göre ihracat, bir ülkede serbest dolaşımda bulunan eşyaların ihraç amacıyla başka bir ülkeye gönderilmesidir.

Transit Hizmetleri

Transit ticaret, alış ve satış bedelleri arasında lehte fark esas olmak üzere, gerçek ve tüzel kişi transit tacirince satın alınan yabancı menşeli veya yerli menşeli olup da yurt dışına satılmış malların doğrudan doğruya ithalat ve ihracat rejimi hükümlerine tabi olmaksızın başka bir ülkeye satılmasıdır. İlgili kanunlarda düzenlenmiş istisnai durumlar dışında transit ticarete konu eşyaya ilişkin gümrük vergileri teminata bağlanır.

Nakliye Hizmetleri

Anlaşmalı olduğumu Kurumsal ve Profesyonel lojistik firmaları ile yurtiçi ve yurtdışı nakliye hizmetlerinde müşterilerimize istenilen hizmet seviyesinde taşıma ve dağıtım çözümleri sunmaktayız. Hizmet kalitemiz gereği taşıma sürecinin gerçek zamanlı takibi ve raporlanması anlık olarak gerçekleşmektedir.

Serbest Bölge Hizmetleri

Serbest bölgede faaliyette bulunabilmek için Genel Müdürlükten faaliyet ruhsatının alınması, Serbest bölge sınırları içerisinde işletici kurumdan veya kurumsal firmalardan depo veya saha kiralanması hizmetleri, Serbest bölge içerisine girecek veya çıkacak yada bölge içi satışlarla ilgili talep formlarının hazırlanması, düzenlenmesi ve Bölge Müdürlüklerinde veya işletici kuruluşlardan onaylarının alınması ve takiplerinin yapılması, Koridor kapıdan bölgeye girecek veya çıkacak eşyalar için koridor işlemlerinin organizasyonunu ve takibini yapmaktayız.
Serbest Bölge içerisinde her çeşit elleçleme ve diğer tüm hizmetlerle ilgili gerekli izinlerin alınması ve yaptırılmasını sağlamak. Bölge içerisine girecek veya bölgeden ayrılacak her çeşit kargo için Gümrük Beyannamelerinin hazırlanması ve takibinin sağlanması için uzman kadromuz ile hizmet vermekteyiz.

Antrepo Hizmetleri

Antrepo, gümrük vergisine konu olup da henüz vergi ve resimleri ödenmemiş malların korunduğu, gerekiyorsa küçük tamamlayıcı işlemlerin yapıldığı gümrük binalarına yakın olan bir tür depodur.

Diğer Hizmetler

 • Araç Tip Onay Belge İşlemleri
 • Müfrez İşlemleri
 • Kontrol Belgesi Alma İşlemleri
 • Kültür Bakanlığı İzin Belgeleri işlemleri
 • Kayıt Belgesi İşlemleri
 • TSE , Kimyahane Raporları Alma İşlemleri
 • Karayolu Uygunluk Belgesi İşlemleri
 • Bakım Onarım Belgesi Alma İşlemleri
 • Dahilde ve Hariçte İşleme Belgelerinin Talep, Revize, Süre Uzatım ve Kapatılması İşlemleri
 • Fiktif, Genel Antrepo, Özel Antrepo, Antrepo İzinleri ve Kuruluş İşlemleri
 • Ticaret Odası Ekspertiz İşlemleri
 • Teminat Çözüm İşlemleri
 • Zirai Karantina İşlemleri
 • Teşvik Belgelerinin Çıkartılması, Takip ve Kapatılması İşlemleri
 • Gözetim Belgesi alma İşlemleri
 • İthal Lisansı Alma İşlemleri
 • Ölçü Ayar İşlemleri
 • Petrol İşleri Genel Müdürlüğü İzin Belgeleri İşlemleri
 • Kullanılmış Makine Özel İzin Talep İşlemleri
 • Küşat, Elleçleme İşlemleri

 • Referanslarımız